lördag 19 april 2014

Nu har vi börjat bala väggarna!


Nu har det gått ett tag sedan vi skrev något på bloggen, och det var också lite lägre aktivitet på byggplatsen efter att hantverkarna blev färdiga med stommen och taket. Det går helt klart inte lika snabbt att bygga själv jämfört med att ha hantverkare på plats. Men, en hel del har ändå hänt! Vi har hunnit måla färdigt gavelpanelen (som vanligt, med hjälp av goda vänner) och det har också blivit en del "skrivbordsarbete" med offertförfrågningar och liknande.

Mest spännande är att vi i månadsskiftet äntligen fick vår första leverans av halmbalar från Vittene säteri! Nittio stora rågbalar blev det. Tack vare goda vänners hjälp gick det snabbt och smidigt. Om ett par veckor är det dags för kursen "Bygga med halmbalar" som anordnas av Nääs Slöjd & Byggnadsvård och innan dess ville vi gärna ha hunnit känna in våra balar lite. Daniel har varit ute och byggt några dagar dagar med hjälp av framför allt Ulf, men också vår kontrollansvarige Håkan samt Maja, som ska vara en av kursledarna. Rågbalarna visade sig vara något större än de havrebalar som vi provbalade med för några månader sedan, men fullt hanterliga om man bearbetar dem lite. Det är spännande att se halmbalsväggarna växa fram, nu ser man verkligen husets särart.

Vi har också äntligen fått hjälp med de träd vi sågade ned på tomten i början av året. Det är fint furuvirke som vore synd att låta gå till spillo, men det har varit svårt att hitta någon som kan såga upp en sådan liten mängd. Det visade sig dock att vår kontrollansvarige, Håkan, tillsammans med en vän gärna åtog sig detta mot lite virke i utbyte. Det känns bra att virket kommer till användning, och ännu bättre att kunna bygga med material från den egna tomten!

Slutligen har vi också haft besök av kommunens byggnadsinspektör. Det gick bara bra och han hade inga anmärkningar (vilket tydligen inte är helt vanligt) - väldigt skönt att höra. Så nu jobbar vi på och ser fram emot kursen i början av maj.

Glad påsk!

Balleverans!

Med hjälp av en ramp och en pallyftare blev det lätt att dra in alla balarna under tak.

Petter, Robert och Christer framför resultatet av ett gott samarbete.

Inför de kurser som Nääs anordnar hos oss har vi också haft möte med kursledarna. Bland annat blev det ett besök vid grustaget i Brobacka för att titta på lämpligt putsmaterial inför ler- och kalkputskurserna.

Ulf försöker lokalisera det bästa gruset
Håkan sågar upp tallarna som vi fällde i vintras.

Virke från den egna tomten känns extra trevligt att använda och kan förhoppningsvis
bli plank till altandäcket eller fönsterbrädor.

Byggnadsinspektionen genomfördes utan anmärkningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar